Πιστοποιήσεις

eof

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής των αρωμάτων της E²AROMA, πληρούν τα σχετικά διεθνή πρότυπα, είναι σύμφωνες προς όλες τις απαιτήσεις & είναι πιστοποιημένες από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)

msds copy

Tα παραγόμενα αρώματα, συνοδεύονται από Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS), με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικές με τις φυσικές και χημικές ιδιότητές τους, την υγεία, την ασφάλεια, τη φωτιά, και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

coc copy

Tα αρώματα παράγονται σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επίπεδα των αλλεργιογόνων είναι χαμηλότερα από τα διεθνή επετρεπόμενα όρια. Συνοδεύονται δε από Certificate of Conformity (COC).

Η επιλογή προμηθευτών, πραγματοποιείται με εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια και με αναφορά στα ακόλουθα πρότυπα και πιστοποιήσεις.
tuv

TUV Cert en ISO 9001

issa

ISSA member

ifac copy

International Fragrance Association Certificated

franchise asc

Franchise Association member