Μας Εμπιστεύονται

Στην E²AROMA κάθε νέο έργο που αναλαμβάνουμε αποτελεί και μια πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Για να το κάνουμε με επιτυχία, ξεκινάμε πάντα με το πρώτο βήμα που δεν είναι άλλο από τον ακριβή προσδιορισμό της ανάγκης του πελάτη μας.

Η Ανάγκη
Ανίχνευση ιδιαιτεροτήτων, συνθηκών περιβάλλοντος εφαρμογής, ειδικών αναγκών πελάτη, συνηθειών αγοράς.

Σχεδιασμός
Το έργο σχεδιάζεται εξολοκλήρου εκ του μηδενός και μελετάται με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Κάθε brand είναι μοναδικό. Μοναδική πρέπει να είναι και η αρωματικη του υπογραφή. Για τον λόγο αυτό πάντα στοχεύουμε σε καινοτόμες, tailor made λύσεις.

Υλοποίηση
Υλοποίηση με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους αρωματοποιίας, καινοτόμες συσκευές διάχυσης, αποτελεσματικές ενέργειες marketing και δυνατότητα παραγωγής private label αρωματικών προϊόντων, με το unique scent identity του πελάτη.

Ειδικές Εφαρμογές

Δημιουργούμε μοναδικές αρωματικές ταυτότητες για μοναδικές επωνυμίες

Οι συνεργασίες μας